Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

DÂY TRÓI BUỘC

 

 LỜI GIỚI THIỆU

*******

 

Trong Kinh Tạng có hai bài Kinh Gaddulabaddha (Dây Trói Buộc) và hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu cả hai bài kinh này để hiểu rõ những gì Đức Phật muốn nói.

 

⇒Click vào đây để đọc DÂY TRÓI BUỘC

 

17-03-2017 - 2179 lượt xem

back-to-top.png