Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Kinh Tụng Buổi Chiều

Mục Lục

 

LỄ BÁI TAM BẢO…………………………………………………………………….....2

 

Bài tụng ngày thứ 1:

Buddhajayamaṅgalagāthā (Kệ Phật cảm thắng) ……………………………….9

Kệ hộ trì ĀṬĀNĀṬIYA …………………………………………………….………...11

 

Bài tụng ngày thứ 2:

Maṅgalasutta (Hạnh phúc kinh) …………………………………………………...13

Paṭiccasamuppāda (Thập nhị nhân duyên) ………………………………………....17

 

Bài tụng ngày thứ 3:

Tidasapāramī (Tam Thập độ) ……………………………….………………………..19

Dhammasaṅgani  (Tam mẫu đề) ……………….…………………………………....21

 

Bài tụng ngày thứ 4:

Karaṇīyamettasutta (từ bi kinh) ……………….……………………………..……….26

JAYAPARITTAGĀTHĀ- kệ hộ trì tối thắng……………….……………………..…...28

 

Bài tụng ngày thứ 5:

Ratanasutta (Kinh Tam Bảo) …………….……………………………………..…….31

 

Bài tụng hằng ngày

METTĀPHARANAM- Từ bi nguyện…….………………………………………….…38

KHANDHA PARITTA GĀTHĀ – Kệ hộ trì uẩn…………………………………….…38

QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG……….……………………………………………..40

Hồi hướng……………………………………………………………………….……....41

5 điều quán tưởng, 10 quán sa môn………………………………………….………44

 

Bài tụng tùy thời.

Anumodanārambhagāthā (Kệ bố cáo hoan hỷ) ……………………………….……45

Sāmaññānumodanagāthā (Kệ hoan hỷ tương hợp) …………………………….…45

KỆ HỒI HƯỚNG VONG LINH……………………………………………………..….46

Maṅgalacakkavāḷa (Kệ điềm lành vũ trụ) …………………………………………....48

Saṃvejanīyagāthā (Các kệ động tâm) …………………………………….…….…..49

 

⇒  Đọc Kinh Tụng Buổi Chiều tại đây Kinh Tụng Buổi Chiều

20-05-2019 - 3400 lượt xem

Các bài viết khác

back-to-top.png