Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Kinh Tụng Buổi Sáng

MỤC LỤC

 

0              Kinh Tụng Tam Bảo (Hàng ngày)                                               2

 

1              Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ: Kinh Đại Niệm Xứ (1)                        7

 

2              Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ: Kinh Đại Niệm Xứ (2)                        29

 

3              Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ: Kinh Đại Niệm Xứ (3)                        46

 

4              Dhammacakkappavattana Sutta: Kinh Chuyển Pháp Luân       68

 

5              Anatta-Lakkhaṇa Sutta: Kinh Vô Ngã Tướng                            82

 

6              Paṭiccasamuppādavibhaṅgo: Duyên Khởi Phân Tích                91

 

7              Paṭṭhāna: Duyên Hệ                                                                   101

 

8              Bojjhaṅga Suttā: Những Bài Kinh Thất Giác Chi                       122

 

9              Pabbajita-Abhiṇhasuttaṃ: Kinh Pháp Sa Môn Thường Quán   134

 

10           Mettābhāvanā - Pathanā – Pattidāna: Thiền Tâm Từ -  Nguyện Cầu - Chia Phước (Hàng ngày)           137

 

⇒  Đọc Kinh Tụng Buổi Sáng tại đây Kinh Tụng Buổi Sáng

 

24-04-2019 - 3649 lượt xem

Các bài viết khác

back-to-top.png