Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

PHÁP MÔN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Arahán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy

-oo0oo-

 

LỜI NÓI ĐẦU

******

⇒ Nhấn vào đây để đọc sách PHÁP MÔN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT

 

Pháp môn niệm 9 ân Đức Phật là 1 trong 10 đề mục thiền định niệm-niệm cũng là 1 trong 40 đề mục thiền định.

 

Trong 40 đề mục thiền định có 4 đề mục thiền định cơ bản hỗ trợ cho hành giả thực hành pháp hành thiền định và thực hành pháp hành thiền tuệ.

 

4 đề mục thiền định ấy là:

1- Đề mục niệm-niệm 9 ân Đức Phật là một đề mục thiền định dễ phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo: 9 ân đức Phật bảo, 6 ân đức Pháp bảo, 9 ân đức Tăng bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, mà đức tin là nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh và tăng trưởng như là dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp đó là 4 Thánh đạo tâm.

 

2- Đề mục niệm rải tâm từ là đề mục thiền định làm cho thân tâm của mình được an lạc và tất cả chúng sinh khác cũng được an lạc, nên tránh khỏi được những điều tai hại, trở ngại không xảy ra, hành giả được thuận lợi thực hành pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ.

 

3- Đề mục niệm về sự chết là đề mục thiền định nhắc nhở hành giả rằng: "sự chết là điều chắc chắn sẽ xảy đến với mình, nhưng không biết lúc nào" khiến cho hành giả không dám thất niệm lười biếng, mà cố gắng tinh tấn không ngừng thực hành pháp hành thiền tuệ, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài.

 

4- Đề mục niệm 32 thể trọc trong thân của mình là đề mục thiền định niệm tưởng 32 thể trọc trong thân của mình là bất tịnh, thật đáng ghê tỏm, nên diệt tâm tham ái bên trong của mình không cho phát sinh tham ái bên ngoài đối với người khác, chúng sinh khác, để thuận lợi thực hành pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ.

 

Vì vậy, 4 đề mục thiền định này là đề mục cơ bản hỗ trợ cho hành giả thực hành pháp hành thiền định và thực hành pháp hành thiền tuệ được phát triển tốt.

...

 

⇒ Nhấn vào đây để đọc sách PHÁP MÔN NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT

 

 

01-03-2019 - 1579 lượt xem

back-to-top.png