Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

VẤN ĐÁP THIỀN PA-AUK

*******

⇒ Nhấn vào đây để đọc VẤN ĐÁP THIỀN PA-AUK

 

Bậc Đại Thiền Sư Cao Thượng, Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Tawya Sayadaw, Tôn Giả Āciṇṇa được nhiều người biết đến với danh hiệu là “Tôn Giả Pa-Auk Tawya Sayadaw” (và trong các trường hợp ít nghi thức hơn thì gọi là “Pa-Auk Sayadaw”). “Sayadaw” trong tiếng Miến là một danh xưng để bày tỏ đối với những vị thầy đức hạnh, đáng tôn kính, đáng trọng vọng.

 

Ngài là Viện chủ của Thiền lâm Pa-Auk, một hệ thống gồm những trung tâm thiền có quy mô lớn vào bậc nhất Myanmar. Thiền lâm Pa Auk có hơn 26 thiền viện chi nhánh trong cả nước Myanamar và khoảng 10 chi nhánh trên toàn thế giới. Tại hệ thống thiền viện này, Ngài Đại Trưởng Lão Pa-Auk Tawya Sayadaw chủ trương một đạo lộ tu tập Giới – Định – Tuệ theo thứ lớp, dựa trên những chỉ dẫn rất chi tiết của Đức Phật Gotama trong Tam Tạng Thánh Điển Pāli và Bộ Chú Giải. Đạo lộ này lấy Giới làm nền tảng vững chắc ban đầu, thiền Định được tu tập và phát triển để sử dụng làm công cụ cơ bản hỗ trợ cho việc thực hành thiền Tuệ (Vipassanā) chân chính, giúp hành giả thể nhập và thấy được các đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc chân đế và phát sinh Trí Tuệ. Hành giả sẽ lần lượt trải qua bảy giai đoạn thanh tịnh để đi đến sự giác ngộ và thấu triệt chân lý Tứ Thánh Đế.

 

⇒ Nhấn vào đây để đọc VẤN ĐÁP THIỀN PA-AUK

 

21-04-2017 - 3258 lượt xem

back-to-top.png