Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP (Tập 1)

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

*******

 

⇒ Nhấn vào đây để đọc VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP I

 

Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ bàn về hai bài Kinh chính. Một được gọi là Dây Trói Buộc (‘Gaddula-Baddha-Sutta ’), và bài kia cũng Dây Trói Buộc nhưng là bản thứ hai (‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Sutta ’); như vậy có hai bài Kinh Dây Trói Buộc và chúng ta sẽ bắt đầu với bài kinh thứ nhất trước:

 

Vô Thỉ, Này Các Tỳ Kheo, Là Sự Khởi Đầu (của Luân Hồi)

 

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Thế Tôn đang trú tại Sāvatthi, trong Rừng Cây của Thái Tử Kỳ Đà (Jeta), Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc. Ở đó Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo:

 

Vô thỉ (khởi đầu không thể quan niệm được), này các tỳ kheo, là sự khởi đầu của vòng tử sanh luân hồi. Khởi điểm (của luân hồi) không thể biết được đối với những chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, phải lưu chuyển và luân hồi.

 

Ở đây, Đức Phật nói về vòng tái sanh luân hồi, lưu chuyển hết thế gian này đến thế gian khác (lúc làm người, lúc làm chư thiên, lúc làm súc vật, rồi lại làm người trở lại,…), và có khi loanh quanh trong một thế gian (làm người hay làm chư thiên…tái đi tái lại nhiều lần). Trong bài Kinh Đức Phật đề cập đến hai nhân chính khiến cho tiến trình lưu chuyển này: vô minh và tham ái.

 

...

 

⇒ Nhấn vào đây để đọc tiếp VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP I

27-03-2019 - 804 lượt xem

back-to-top.png