Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP (Tập 2)

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

oo0oo

⇒ Nhấn vào đây để đọc VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP

 

NHIỆM VỤ CỦA QUẢ

Nghiệp bốn loại thứ hai mà chúng ta sẽ bàn đến được phân theo nhiệm vụ (kicca). Khi nghiệp chín mùi, nó có thể làm một trong bốn nhiệm vụ:

1. Sanh nghiệp (janaka-kamma)

2. Trì nghiệp (upatthambhaka-kamma)

3. Chướng nghiệp (upapīḷaka-kamma)

4. Đoạn nghiệp (upaghātaka-kamma)

 

Như ở trước chúng ta đã nói, một bất thiện nghiệp hay thiện nghiệp chỉ được hoàn thành khi có đủ một số yếu tố: trong đó bao gồm tư bất thiện hay tư thiện để hoàn thành một nghiệp. Nó được gọi là tư quyết định (sanniṭṭhāna cetanā). Những tư đến trước và sau tư quyết định thì được gọi là tư tiền và tư hậu (pubb-āpara-cetanā)

 

Chỉ một mình tư quyết định làm nhiệm vụ như sanh nghiệp để tạo ra tái sanh, trong khi đó các tư tiền và tư hậu làm nhiệm vụ như trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp, cũng như sanh nghiệp khác.

...

 

⇒ Nhấn vào đây để đọc tiếp VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP

19-04-2017 - 2841 lượt xem

back-to-top.png