Địa chỉ: Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

THÔNG BÁO

25-02-2018 - 339 lượt xem

Thông Báo
Viên Không Tăng trân trọng thông báo
Nhận lời mời của gia đình cô Kim Thanh ngài Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Indapāla Tipiṭakadhara . (Ngài Tam tạng Thứ 11) sẽ đến thăm Thiền Viện Viên Không Sáng ngày 16 tháng Giêng Năm Mậu Tuất tức ngày 3 tháng 3 năm 2018 (có thuyết pháp).
Mong quý Phật tử sắp xếp thời gian đến đảnh lễ ngài và nghe Pháp vào ngày giờ nói trên.

back-to-top.png