Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

A-tu-la Nên Biết....

"A-tu- la nên biết
Xưa vậy, nay cũng vậy:
Ngồi im, bị người chê,
Nói nhiều, bị người chê,
Nói vừa phải, bị chê.
Làm người không bị chê,
Thật khó tìm ở đời." (Pháp Cú 227)
Porāṇametaṃ atula,
netaṃ ajjatanāmiva
nindanti tuṇhimāsīnaṃ,
nindanti bahubhāṇinaṃ
mitabhāṇimpi nindanti,
natthi loke anindito.

07-01-2022 - 826 lượt xem

back-to-top.png