Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Bổ Sung Danh Sách Hùn Phước Xây Dựng

TT

Họ Và Tên

Số Tiền

01

GĐ Ngọc Vũ

5 triệu

02

GĐ Thái Văn Tâm+Nguyễn Thị Liễu

5 triệu

03

GĐ Cô Út Hữu Hiệp, Như An

500 ngàn

04

Tín Hạnh

500 ngàn

05

GĐ Trần Thị Nga, Trần Đôn, Huỳnh Bảo THành Nhân

300 ngàn

06

GĐ Ô Trần Thanh Lạc, và con cháu

300 ngàn

07

GĐ Ô Hoàng Văn Nam

200 ngàn

08

GĐ Cô Đan Quế

500 ngàn

09

GĐ Bà Hoàng Thị Châu

200 ngàn

10

GĐ Ô Nguyễn Văn Đồng

100 ngàn

11

GĐ Cô Hạnh

50 ngàn

12

GĐ Bà Nguyễn Thị Xê

1 triệu

13

GĐ Cương Hảo

50 ngàn

14

GĐ Cô Liễu+Dung+Duy

10 ngàn

15

GĐ Thuyền Hòa

50 ngàn

16

GĐ Trọng Phi

50 ngàn

17

GĐ Phạm Thà

50 ngàn

18

GĐ Phong Linh

20 ngàn

19

Cháu Gia Khang

10 ngàn

20

Cháu Trương Ngọc Ánh

20 ngàn

21

GĐ Tuệ Viên

200 ngàn

22

GĐ Cô Kim Anh

10 ngàn

23

GĐ Anh Phong+Chị Lựu

100 ngàn

24

GĐ Cô Tâm NHư Hải

100 ngàn

25

GĐ Cô Nguyễn Thị Loan

200 ngàn

26

GĐ Tu Nữ Nguyệt Phúc

60 ngàn

27

GĐ Hựu Huyền

100 ngàn

28

GĐ Nguyễn Hữu Hạnh

50 ngàn

29

GĐ Huỳnh Thị Hiền

50 ngàn

30

Tu Nữ Āraddha Sampadā

200 ngàn

31

GĐ Nguyễn Thị Chính Nghĩa

100 ngàn

32

GĐ Cô Minh Nguyệt

20 ngàn

33

GĐ Ô trương Văn Sau

50 ngàn

34

GĐ Ô Nguyễn Ngọc Long

50 ngàn

35

GĐ Ô Trần Hùng

100 ngàn

36 GĐ Trần Thị Ninh, Huỳnh Thanh Sơn, Trần Thanh Hải, Huỳnh Thị Bảo Ngân, Trần Thị thúy Vi, Trần Hoàn Việt 500 ngàn
37 GĐ Trần Ngọc Như 500 ngàn
38 GĐ Hồng Hiển Hà Nội 30 triệu

 

05-08-2017 - 611 lượt xem

back-to-top.png