Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Cập Nhật Danh Sách Hùn Phước Xây Dưng Kuti 29.05.2017

Hùn Xây Kuti T.V. Viên Không

 

01- G đ. Ma Văn Bi – Ma Hoàng Thắng.                                200 000 đ.

02-   ‘’   Nguyễn Thị Thu Hằng.                                              200 000 ’’

03-   ‘’   Ma Văn Lợi.                                                               100 000 ’’

04-   ‘’   Trần Ngọc Lan.                                                          500 000 ’’

05-   ‘’   Vandy.                                                                        500 000 ’’

06-  ‘’  Hồng Tuấn  h/h phước đến: - Bà Lê Thị Út -}

           - Bà Chen A Mui – Ô. Tăng Văn Biển.          }             800 000 ’’

07- Bà Nguyễn Thị Minh.                                                        200 000 ’’

08- T.K. Minh Hạnh.                                                                500 000 ’’

09- G đ. Bùi Cẩm Vân.                                                             500 000 ”

10- G đ. Lâm Thanh Thảo.                                                        500 000 ”

11-  Tâm – Hải – Hà - Đăng – Diễm – Thúy.                         1,150, 000 ”

12- G đ. Lê Thị Phiếu – Ma Bản.                                           1, 000, 000 ”

13-   “   Minh Chi Khôi.                                                            500 000 ”

                                                                                              ---------------  

Ngày 29.05.2017                                                     T.C :     6 650 000 đ.  

29-05-2017 - 389 lượt xem

back-to-top.png