Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Cập Nhật Danh Sách Hùn Phước Xây Dựng Kuti

DANH SÁCH HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG KUTI

 

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN (VND)

1

Sư Trung Thiện

10,000,000

2 GĐ Kim Liên   8,000,000
3 Nguyễn Thị Thanh Minh (GĐ Sư Pháp Hiền)   5,400,000 (Bồn Nước 3,000 lít)
4 Nhóm Học Viên VDP chùa Bửu Quang   2,500,000
5 Lê Minh Kiệt   5,000,000
6 GĐ cô Loan, Kim Yến, Nhật Minh   1,500,000
7 Bé Dung       200,000
8 Sư Trung Thiện    1,200,000
9 Chị Thiện Tâm       561,000
10 GĐ Phạm Thị Kim Nở (Long Điền)    2,100,000
11 Ngô Văn Mai     2,000,000
12 Nguyễn Thị Kim Thanh; Cô Bảy+ Nhóm cô Minh (Nha Trang).   10,000,000
13

Đặng Thị Hồng Thúy, Hồ Thị Hạnh HH ô Đặng Thiệu Chấn

     500,000
14 GĐ cô Út, Như An, Hữu Hiệp      500,000 + 500,000
15 GĐ Lưu Thanh Bình     1,000,000
16 Phật tử chùa Hương Đạo (Mỹ)     3,000,000
17 Bé Hồng Hà        200,000
18 Nguyễn Trường Giang        200,000
19 GĐ Tuấn Thương, GĐ Vũ Mỹ, GĐ Hương Huệ, GĐ Vân Anh+Vân Hồng    1,100,000
20 GĐ Cô Hằng và Tâm Huệ    1,000,000
21 HL Phạm Hai    50 CAD
22 GĐ Diệu Nhẫn   10,000,000
23 Diệu Lạc, Thanh Nhã     2,000,000
24 Diệu Đức        400,000
25 GĐ Diệu Phước     3,000,000
26 Sư Thắng Pháp     1,000,000
27 Diệu Tín     1,000,000
28 GĐ Lê Hoàng Khánh   10,000,000
29 1. Minh Đào; 2. Vân Huỳnh; 3. Hoàng Nguyễn; 4. Ẩn Danh và Phật tử chùa Hương Đạo      4.400 USD
30 Khương Bích Trinh, Đinh Thị Bích Trâm, Đinh Công Bằng      500 ngàn
31 Nhóm Thanh Hạnh (Đà Nẵng)   4,500,000
32 Cô Trinh (cô Minh Đức)     100 USD
33 Việt Hưng Thạnh      200 ASD
     

 

                           

30-05-2017 - 552 lượt xem

back-to-top.png