Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

DANH SÁCH PHẬT TỬ ĐẶT BÁT CHƯ TĂNG TẠI TV VIÊN KHÔNG NĂM 2020

Mùng Một

 

GĐ Tu Nữ Diệu Tâm và các con cháu

 

Mùng Hai

 

GĐ Lê Đình Nam

 

Mùng Ba

 

Nhóm đệ tử Thầy Thiện Đạt

 

Mùng Bốn

 

Nhóm đệ tử Sư Giác Tâm

Mùng Năm

 

GĐ Phật Tử Diệu Thành

 

Mùng Sáu

 

GĐ Đạt Phương

GĐ Tần Tấn Tín, Nguyễn Thị Liên

 

Mùng Bảy

 

GĐ Lê Đình Nam

GĐ cô Vô Niệm, Châu bình,

Hoàng Thị Thiên Thanh

 

Mùng Tám

 

GĐ Thanh Đang

GĐ Hoàng Thụy Bạch Liên (Đức)

Mùng Chín

 

GĐ Bà Đại Thị Ngọc Anh+Trần Ngọc Phước

 

 

Mùng Mười

 

GĐ Châu Khánh Như

(Có danh sách cầu siêu và cầu an)

 

Mười Một

 

GĐ Nguyễn Thiện, Lê Thị Hằng

GĐ Hồng, Tuyết, Sương, Nguyễn Thị Ngọc

Mười Hai

 

GĐ Nguyễn Thị Kim Hoàn

GĐ Tần Tấn tín, Nguyễn Thị Liên

 

Mười Ba

 

GĐ Lê Đình Nam

GĐ Tần Tấn tín, Nguyễn Thị Liên

 

Mười Bốn

 

GĐ Hồ Thị Hạnh+Lê Hùng Phúc

Nhóm Thiện Tín Thị Nghè

Mười Lăm

 

GĐ Dương Thị Lao+Phạm Văn Hội

(có danh sách cầu an và cầu siêu)

Mười Sáu

 

GĐ Cô Út, Hữu Hiệp. Như An, Khánh Linh, Trúc Linh, Thu Hà

 

Mười Bảy

 

GĐ Bác Sĩ Niên

(có danh sách cầu an và cầu siêu)

 

 

Mười Tám

 

GĐ Thế Trinh, Hứa Cẩm Nhung, Hứa Huệ Thu, Lê Thị Tuyết

 

Mười Chín

 

GĐ Triệu Quang Đà

(HH Ô Triệu Quang Sủng)

 

Hai Mươi

 

GĐ Như Tịnh (Hồ Thị Nga)

Nhóm Thiện Tín Q10+Q11

Hai Mốt

 

GĐ Hồng Thị Nhơn, Trần Thị Hoa,

Nguyễn Thị Vinh

GĐ Lê Thị Phiếu, Ma Bản, Ma Văn Lợi,

Lê Uyên, Ma Thị Nhung

 

Hai Hai

 

GĐ Hoàng Việt, Thy Thơ. Lê Đình Khôi

Hai Ba

 

GĐ Đặng Ân, Như Huệ, Thành Vinh,

Thành Long, Thành An, Nguyễn Dương, Thu Tuyết

 

Hai Bốn

 

GĐ Hữu Lộc, Kiều Diễm, Ngọc Trân, Ngọc Diệp; Ngọc Hương+Jerome

Hai Lăm

 

GĐ Như Kim. Thiện Trung, Trâm Anh,

Khánh Duy

GĐ Trần Thị Anh Đào

 

Hai Sáu

 

GĐ Ma Văn Bi; GĐ Ma Hoàng Thắng; GĐ Ma Văn Lợi; GĐ Nguyễn Ngọc Như; GĐ Ma Thị Nhung

 

Hai Bảy

 

Nhóm Đức Anh

GĐ Tần Tấn tín, Nguyễn Thị Liên

GĐ Nguyễn Thị Lắm

 

 

Hai Tám

 

GĐ Mã-Liêu-Trần

Nguyễn Ngọc Đẹp

 

 

Hai Chín

 

GĐ Cô Mai Thị Nghè

GĐ Diệu Phượng +Cô Loan

 

 

Ba Mươi

 

GĐ Cô Sương

GĐ Tần Tấn tín, Nguyễn Thị Liên

Thứ Hai hàng tuần: Nhóm cô Uyên Trinh

Thứ Sáu hàng tuần: Nhóm Diệu Tâm & CLB Ấm Áp Tình Người

Hùn phước mỗi ngày 100 ngàn GĐ Trần Tấn Tín, Nguyễn Thị Liên

12-03-2020 - 1732 lượt xem

back-to-top.png