Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Danh Sách Phật Tử Hùn Phước Ấn Tống Sách Thanh Tịnh Đạo Tập II

Sabba Dāna Dhamma Dāna Jināti

               (Pháp Thí Thng Mi Thí)

                 PHƯƠNG DANH CHƯ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG

SÁCH THANH TỊNH ĐẠO GIẢNG GIẢI Tập II

Năm 2021

 

  1. Tập Sách này do GĐ bà tu nữ Diệu Tâm và các con cháu ấn tống cùng với sự đóng góp của:

2. Tập Sách THANH TỊNH ĐẠO GIẢNG GIẢI này do chị em cô Thủy (Bình Dương) ấn tống với lòng mong ước cho mọi người được thông hiểu Giáo Pháp của Đức Phật.

- TK. Hoàng Thọ; Sa-di Lộc Đẳng (TV Viên Không) Tu Nữ Hạnh Hiền, TN Hạnh Chơn, TN Phổ Chiếu; TN Hạnh Hòa (cô Thu); Tu Nữ Diệu Hương (và con cháu); Cô Thanh Hạnh

- Phòng phát hành chùa Bửu Long; Nhóm Vũ Mỹ; Nhóm cô Ba Lang; GĐ Hồng Thị Nhơn; Trần Thị Hoa, Trần Thị Liễu, Lê Thị Huệ (HH Lê Trung Thành), GĐ Lê Thị Phiếu, GĐ Ma Bản, GĐ Nguyễn Ngọc Như, GĐ Ma Thị Hòa-Nguyễn Ngọc Lương, GĐ Ma Thị Nhung; Phan Binh, Phan Thân, Nguyễn Thị Đấu, Nguyễn Thị Diệu Trang (USA), Trần Thị Thúy; Nguyễn Thị Hồng; Vân Anh, Hồng Hà; Nhóm Phật Tử chủa Bửu Quang; Trần thị Yến Nhi; Cô Hằng (nhóm Vũ Mỹ); Nguyên Giang, GĐ Diệu Phương (HH mẹ bà Hoàng Thị Ngọc), GĐ Phật Tử Thúy Hoa; GĐ Út Dung, Kim Tiếng, Ng Thị Hồng, Thu Hường, Võ Thị Bích Xuân, Nguyễn Thành Nhân (Sông Xoài), Mai Anh, Thanh Tuyền, Ánh Tuyết, Tấn Anh, Quỳnh Như, Minh Tuấn (Long An); GĐ Vưu Viễn Tuấn; GĐ Đào Điều cùng nhóm PT An Giang; GĐ Cô Giáo Lan,  GĐ Mã Liêu Trần, GĐ Nguyễn Vũ Trần; Phạm Thị Quế, Phạm Thị Hương, Phạm Xuân Phong; Cô Ngọc Anh (Bình Dương); GĐ PT Diệu Ánh; Trần Thị Minh Tâm, Trần Thị Yến Nhi; GĐ Lê Minh (cô giáo Thanh); Chơn Tú Minh (Bình Dương); GĐ Phạm Thị Hồng (Ngọc Nhẫn);  GĐ Ngọc Hân; Ngô Thành Nhân (cafe không đường), Trần Ngọc Phương; 

- Hà Nội: GĐ Nguyễn Kim Liên, GĐ Hồng Hiển, Nguyễn Nhật Bình, Võ Hoàng Khánh Linh.

- Hải Ngoại: Cô Nguyễn Thị Hồng Ánh (Canada); GĐ Thế Trinh; GĐ Hoàng Thụy Bạch Liên (Đức), GĐ Hoàng Minh Bá; GĐ Hà Diễm (Canada)

 

21-04-2021 - 1221 lượt xem

back-to-top.png