Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVAṂSA (TIPIṬAKADHARA, TIPIṬAKAKOVIDA, DHAMMABHAṆḌĀ

Chương trình tham quan Việt Nam của Ngài Tam Tạng 12 gài Tam Tạng thứ 12 - HT.Sayadaw Bhaddanta Abhijātābhivasa đến
11 ngày 10 đêm (Từ 23/3 đến 02/4/2018)

Ngày 1: 23/3/2018 Yangon-Saigon. Đến Saigon Phật tử đón Ngài tại sân bay. Chiều Tối tham quan Sài Gòn về nghỉ lại Saigon.
Ngày 2: 24/3/2018 trai Tăng sáng nhà Cô Bông và trai Tăng trưa ở Viên Không. Đi Phú Quốc chuyến 16:10 - 17:10 nghỉ Phú Quốc.

 

 

NGÀI ĐẠI TRƯỞNG LÃO TAM TẠNG BHADDANTA ABHIJĀTĀBHIVASA
(TIPI
AKADHARA, TIPIAKAKOVIDA, DHAMMABHAṆḌĀGĀRIKA) THĂM VIT NAM CUI THÁNG 03/2018

Ng
ài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Abhijātābhivasa (Bc thông Thuc Tam Tng, Bc Thu Sut Tam Tng, Bc Gi Gìn Kho Tàng Pháp Bo) là mt trong 14 v Tam Tng xut hin trong thế gii đương đại ti Myanmar, và là 1 trong 10 v Tam Tng hin đang còn sống, dạy dỗ, hoằng pháp và lãnh đạo tinh thần Phật giáo Theravāda tại Myanmar nói riêng và thế giới nói chung.

Theo tuần tự xuất hiện của 14 vị Tam Tạng, Ngài là bậc xuất hiện thứ XII, nên các Phật tử Việt Nam thường gọi Ngài với danh xưng tắt là Ngài Tam Tạng 12, hoặc Phật tử Myanmar gọi theo tên quê hương nơi Ngài sinh là Tipi
aka Sagaing Sayadaw.

THỜI THƠ ẤU & XUẤT GIA LÀM SA DI

Ngài Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Abhijātābhiva
sa Sayadaw sinh vào Ch Nht ngày 29 tháng 9 năm 1968 ti làng Sin Hnin, huyn Wet Let, tnh Sagaing (vùng Thượng Miến Đin), Song thân ca Ngài là Ông Tin Ya và Bà Nyun Khin. Thế danh của Ngài là Maung Aung Maung. Ngài là con thứ 3 trong gia đình gồm 6 anh chị em. Anh và em trai của Ngài cũng đã xuất gia sống đời phạm hạnh trong Phật Giáo.

Sinh ra trong 1 gia đình Phật tử thuần thành với đức tin sâu dày nơi Tam Bảo, Ngài đã được thọ giáo Phật Pháp căn bản tại chùa Jambu Ma
gala Shwe Yat Thar thuc làng Sin Hnin. Năm 11 tui, Ngài được song thân h độ cho xut gia Sa di vi Ngài Trưởng lão tr trì chùa Jambu Magala Shwe Yat Thar. Trong l xut gia đó, Ngài được đặt Pháp danh là Abhijāta (Abhi: nghĩa là cao quý; Jāta: sinh ra).

Sau đó Ngài được gửi tới trung tâm Phật học Mahāsubodhārāma để nương nhờ và mưu cầu Pháp học là bước đệm cho việc thi Tam Tạng sau này dưới sự hướng dẫn của các Bậc Đại Trưởng lão danh sư Phật giáo uyên thâm như:
- Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Nārada (Abhidhajamahāra
ṭṭhaguru)
- Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Nandāmālābhiva
sa (Aggamahāpaṇḍita - đương kim Hiu trưởng trường Đại Hc Pht Giáo Quc Tế ti Yangoon)
- Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Visuddhācārābhiva
sa
- Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Adhivāsa (Ga
avācaka)
- Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Jinarasa
- Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Pi
ṇḍolābhivasa
- Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Uttama (chú của Ngài)
- Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Mānitāla
kāra (Dhammācariya, Pāipāragū, anh trai ca Ngài)
- Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Kumārābhiva
sa (Ngài Tăng Thng Myanmar đương nhim)

Ngay từ khi còn trẻ, Ngài đã thể hiện được tố chất thông minh đặc biệt. Năm 18 tuổi, khi còn là 1 vị Sadi trẻ, Ngài đã đạt được 2 danh hiệu cao quý là Ala
kāra Sāmae-kyaw (Sadi tài trí) và danh hiu Sāsanadhaja Dhammācariya (Pháp Sư)

- Năm 1987, lúc 20 tuổi, Ngài thọ đại giới tỳ khưu tại trung tâm Phật học Mahāsubodhārāma với vị thầy tế độ là Ngài Đại Trưởng lão Abhidhajamahāra
ṭṭhaguru Bhaddanta Nārada.

HÀNH TRÌNH HỌC VÀ THI TAM TẠNG

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Abhijātābhiva
sa Sayadaw đã tri qua 15 năm để hc thuc hết Tam Tng Kinh đin. Ngài đã đạt hai danh hiu Tam Tng cao quý khác nhau. Năm 38 tui (2006), Ngài thi đậu và đạt được danh hiệu cao quý Nikāyujjotaka Ādikammika Tipiakadhara (Bc thông tho Tam Tng) đầu tiên ca Hi Truyn bá Pháp Tng Nikāya (Nikāyujjotaka Samiti), tr thành Bc cao quý thông tho Tam Tng. Ngài đã 8 năm liên tc d thi và người đầu tiên đạt bằng Tam Tạng thứ nhất này, Hội Thi này tổ chức từ năm 1975, trải qua 31 năm tổ chức thi, mới có được 1 vị thi đỗ Tam Tạng.

Xin được giải thích thêm về cuộc thi Tam Tạng này, Tại Myanmar có một chương trình Phật học tên là Nikāya do hội Nikāyujjotaka thành lập và tổ chức thi hàng năm. Cũng học và thi những bộ sách như chương trình thi Tam Tạng Tipi
aka do chính ph t chc mà chúng ta thường biết đến, nhưng chương trình Pht hc này ch thi viết ch không thi đọc tng thuc lòng, và ch thi v Tam Tạng chứ không có Chú giải, và Phụ chú giải. Đó là lý do sử dụng từ "Bậc thông thạo Tam Tạng" thay chữ "thông thuộc Tam Tạng". Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Abhijātābhivasa Sayadaw đã thi đỗ tt c các môn ca chương trình Pht hc này, nên được Hội Phật học Nikāyujjotaka kính dâng danh hiệu Tipiakadhara. Trong khi đó các Ngài Tam Tng khác do không tham gia thi hoc không thi hết toàn b các môn c

16-03-2018 - 524 lượt xem

back-to-top.png