Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Phương Danh Chư Phật Tử Đặt Bát Chư Tăng Năm 2023

Danh Sách Pht T Đặt Bát Chư Tăng Năm 2023

 

Mùng Một

GĐ bà cố Tu Nữ Diệu Tâm và các con cháu

Mùng Hai

Lê Đình Nam, Phạm Thị Thanh Trúc

 

Mùng Ba

Nhóm Đệ Tử Sư Giác Tâm Biên Hòa

Mùng Bốn

Nhóm Đệ Tử Sư Pháp Quang

(Thầy Thiện Đạt -BH)

Mùng Năm

GĐ Diệu Thành (Biên Hòa)

Mùng Sáu

GĐ Đặng Ân-Như Huệ

Hữu Lộc+Kiều Diễm;

Ngọc Trân, Ngọc Diệp

Mùng Bảy

GĐ Kim Loan, Nhật Minh, Kim Yến

GĐ Diệu Phương,        Nguyễn Dương Thu Tuyết

GĐ Nguyễn Thị Nhu, GĐ Thủy Lê

Mùng Tám

GĐ Hứa Cẩm Nhung-La Cẩm Hưng

GĐ Hiền Phát, Lê Thị Tuyết,

Phạm Kim Lài, Kim Hồng

Mùng Chín

GĐ Mạch Triều Hà

HH ông  Mạch Luân Quốc (HT.81tuổi)

Mùng Mười

GĐ Như Trinh

GĐ Huỳnh Phương Dung

Mười Một

GĐ Ma Văn Bi, Ma Hoàng Thắng,

Ma Văn Lợi, Nguyễn Thị Thu Hà,

Nguyễn Ngọc Như, Ma Thị Nhung

Mười Hai

Nhóm Thiện Tín Quận 10, Quận 11

Mười Ba

GĐ Cô Hoàng Thị Nga,

Hoàng Thị Thiên Thanh

Mười Bốn

GĐ Cô Ngọc Anh (Bình Dương)

Mười Lăm

Nhóm Anh Binh

Mười Sáu

GĐ Tu Nữ Diệu Tâm, và các con cháu

GĐ Huỳnh Phương Dung

Mười Bảy

GĐ Hoàng Lan Hương

HH. Chị Hoàng Liên Hương (HD 54 tuổi)

Mười Tám

GĐ Mã Liêu Trần, Hứa Cẩm Nhung,

GĐ Lê Thị Tuyết, Cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp

 

Mười Chín

GĐ Triệu Quang Đà

HH bố: ô Triệu Quang Sủng

Hai Mươi

GĐ Như Kim, Thiên Trang

Trâm Anh, Khánh Duy,

GĐ Ngọc Hương- Jerome Bollet

Hai Mốt

Nhóm Cô Ba Lang

(có danh sách)

Hai Hai

Lê Đình Nam, Phạm Thị Thanh Trúc

 

Hai Ba

 

Nhóm Thiện Tín Thị Nghè

Lê Đình Nam, Phạm Thị Thanh Trúc 

 

 

Hai Bốn

GĐ Bác Sĩ Niên

(có danh sách cầu siêu, cầu an)

Hai Lăm

Lê Đình Nam, Phạm Thị Thanh Trúc

 

Hai Sáu

Nhóm Kusala Dhamma

Hai Bảy

GĐ Huỳnh Phương Dung

Hai Tám

GĐ Hoàng Minh Bá, Hoàng Thị Bạch Liên

GĐ Cô Ngọc Anh (Bình Dương)

Hai Chín

GĐ Nguyễn Mạnh Hiệp, cô Tuyết

Cô Sương, cô Hồng

Ba Mươi

Nhóm Phật Tử Nam Định

 

 

Hàng Tuần (Đặt bát chư Tăng đi khất thực)

Thứ Hai:

  • nhóm cô Uyên Trinh,
  • Nhóm Diệu Tâm (Ấm Áp Tình Người)

 

  • Thứ Tư Hàng Tuần: GĐ Phạm Đình Long (Vũng Tàu)

 

  • Thứ Sáu:
  • Nhóm Diệu Tâm (Ấm Áp Tình Người)

 

 

22-03-2023 - 537 lượt xem

back-to-top.png