Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Phương Danh Chư Thí Chủ Cúng Dường Hệ Thống Điện Mặt Trời

Vừa qua Nhóm Tâm Bình An đã giúp Thiền Viện Viên Không lắp đặt một Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời để giảm bớt chi phí tiền điện hàng tháng. Tổng kinh phí, như đã báo giá, là 148 triệu, trong đó nhóm TBA hỗ trợ 89 triệu. Phần còn lại do các thí chủ Phật tử đóng góp.

Viên Không Tăng xin thay mặt chư Đại Đức Tăng và Tu Nữ thiền viện tri ân công đức của nhóm TBA và các thí chủ. Nguyện phước thiện thanh cao này được thành tựu đến chư thí chủ năm quả báo là : Āyu, vanno, sukhaṁ, balaṁ (Sống lâu, sắc đẹp, an vui, khỏe mạnh)

 

TT

Họ Tên

Số Tiền

01

Nhóm Tâm Bình An

89 triệu

02

GĐ Nam Phương

30 triệu

03

GĐ chú Binh

10 triệu

04

GĐ Đào Thị Ngọc Anh (Thư An)

10 triệu

05

GĐ Nguyễn Thị Thi, cùng các con Phan thị Phương Thủy, Phan Minh Nguyệt, Phan thị Diên Hương

05 triệu

06

Phật tử Ma Thúy Nga

01 triệu

07

Phật tử Nguyễn Thị Đấu

01 triệu

08

GĐ Trần Thị Ninh, Trần Hoàn Việt

02 triệu

 

Thiền viện dự định sẽ lắp đặt thêm một hệ thống nữa cho nhà bếp, vậy quý Phật tử nào phát tâm xin liên hệ với Viên Không Tăng để đóng góp.

 

Chúc mọi người an vui.

15-09-2019 - 1081 lượt xem

back-to-top.png