Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Quy Y (GĐ Quách Bình Dương)

TT

Họ Tên

Năm Sanh

Pháp Danh

1

Quách Bình Dương

1981

Giác Tín (Bodhi Saddhā)

2

Đặng Thị Nguyệt Hồng

1981

Diệu Pháp (Su Dhamma)

3

Quách Khả My

2007

Bảo Tịnh (Ratana Visuddhi)

4

Quách Thiên Ân

2008

Giác Đăng (Bodhi Dīpa)

08-11-2018 - 601 lượt xem

back-to-top.png