Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Quy Y Tam Bảo

TT

Họ Tên

Năm Sinh

Pháp Danh

01

Trần Thị Hường

33t

Tịnh Liên (Santi Paduma)

02

Lê Thị Thanh Thúy

9t

Bảo Hạnh (Ratana Cariya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6.2018 (nhóm Diệu Tâm)

 

 

01

Tạ Anh Tuấn

1983

Viên Lý (Puṇṇa Sacca)

02

Phạm Thị Thu Nga

1979

Tịnh Nguyệt (Santi Candimā)

03

Đặng Nam Hải

1970

Viên Quả (Puṇṇa Phala)

04

Ngô Quốc Trung

1984

Viên Định (Puṇṇa Samādhi)

05

Nguyễn Ngọc Thuý Vi

2006

Bảo Pháp (Ratana Dhamma)

06

Chí Nhật Bằng

2009

Giác Từ (Bodhi Mettā)

07

Nguyễn Ngọc Tường Vi

2004

Bảo Giới (Ratana Sīla)

08

Trần Thị Năm

1960

Tịnh Trí (Santi ñāika)

09

Nguyễn Xuân Thuỷ

1964

Tịnh Đăng (Santi Dīpa)

10

Đoàn Thị Hà

1985

Tịnh Chiếu (Santi Sobhita)

11

Mai Thị Thanh Trúc

1974

Tịnh Hảo (Santi Sobhaṇa)

12

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

1981

Tịnh Minh (Santi Vijjā)

 

 

 

 

 

Thứ sáu 20.7.2018

 

 

13

Trần Thị Mỹ Liên

1981

Từ An (Mettā Khema)

14

Dương Thị Huyền

1989

Từ Bảo (Mettā Ratana)

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 21.7.2018

Dâng Y Tắm Mưa

 

15

Lâm Châu Lan

 

Từ Phước (Mettā Puñña)

16

Phạm Thành Lộc

 

Giác Hạnh (Bodhi Caraṇa)

17

Ngô Đinh Đắc Dụng

 

Giác Minh (Bodhi Vijjā)

18

Tạ Thị Ngọc

 

Từ Liên (Mettā Paduma)

19

Nguyễn Tuấn Anh

 

Giác Hòa (Bodhi Samagga)

20

Bùi Nhật Thăng

 

Giác Quang (Bodhi Ābhāsa)

21

Ngô Ngọc Hân

 

Bảo Tịnh (Ratana Visuddhi)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Lê Văn Quốc Hưng

1981

Giác Từ (Bodhi Mettā)

23

Giang Trung

1982

Giác Đạo (Boddhi Magga)

24

Trần Thị Ngọc Tú

1982

Từ Hòa (Mettā Samagga)

25

Giang Gia Khang

2015

Bảo Tín (Ratana Saddhā)

26

Nguyễn Khánh Thiện

1987

Giác Đức (Bodhi Gua)

27

Diệp Tự Thương

1985 (nam)

Từ Quang (Mettā Ābhāsa)

 

 

 

 

 

28

Nguyễn Trần Phương

1982

Giác Trí (Bodhi Ñāṇa)

29

Nguyễn phi Vũ

1966

Giác Chiếu (Bodhi Sobhita)

30

Lê Thị Thơi

1977

Từ Liên (Mettā Paduma)

31

Hoàng Thị Liên

1979

Từ Hoa (Mettā Puppha)

32

Phạm Văn Hậu

1987

Giác Định (Bodhi Samādhi)

33

Phạm Thị Nga

1984

Từ Pháp (Mettā Dhammā)

34

Lê Thị Thùy Nga

1990

Từ Bi (Mettā Karuṇā)

35

Nguyễn Thị Phượng

60t

Diệu Hạnh (Su Cariyā)

36

Võ Thị Hà Giang

22t

Từ Ý (Mettā Mano)

37

Nguyễn Công Danh

30t

Giác Tịnh (Bodhi Visuddhi)

38

Lưu Khánh

22t

Thiện Hỷ (Kusala Nanda)

 

 

 

 

39

Dương Thanh Nga

1991

Minh Hạnh (Vijjā Caraṇa)

40

Lê Văn Tiến

1987

Thiện Niệm (Kusala Sati)

41

Huỳnh Thị Bích Sương

1984

Minh Giới (Vijja Sīla)

42

Trang Thị Minh Châu

33t

22-07-2018 - 680 lượt xem

back-to-top.png