Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Quy Y (Tờ 2)

22

Lê Văn Quốc Hưng

1981

Giác Từ (Bodhi Mettā)

23

Giang Trung

1982

Giác Đạo (Boddhi Magga)

24

Trần Thị Ngọc Tú

1982

Từ Hòa (Mettā Samagga)

25

Giang Gia Khang

2015

Bảo Tín (Ratana Saddhā)

26

Nguyễn Khánh Thiện

1987

Giác Đức (Bodhi Gua)

27

Diệp Tự Thương

1985 (nam)

Từ Quang (Mettā Ābhāsa)

 

 

 

 

 

28

Nguyễn Trần Phương

1982

Giác Trí (Bodhi Ñāṇa)

29

Nguyễn phi Vũ

1966

Giác Chiếu (Bodhi Sobhita)

30

Lê Thị Thơi

1977

Từ Liên (Mettā Paduma)

31

Hoàng Thị Liên

1979

Từ Hoa (Mettā Puppha)

32

Phạm Văn Hậu

1987

Giác Định (Bodhi Samādhi)

33

Phạm Thị Nga

1984

Từ Pháp (Mettā Dhammā)

34

Lê Thị Thùy Nga

1990

Từ Bi (Mettā Karuṇā)

35

Nguyễn Thị Phượng

60t

Diệu Hạnh (Su Cariyā)

36

Võ Thị Hà Giang

22t

Từ Ý (Mettā Mano)

37

Nguyễn Công Danh

30t

Giác Tịnh (Bodhi Visuddhi)

38

Lưu Khánh

22t

Thiện Hỷ (Kusala Nanda)

 

 

 

 

39

Dương Thanh Nga

1991

Minh Hạnh (Vijjā Caraṇa)

40

Lê Văn Tiến

1987

Thiện Niệm (Kusala Sati)

41

Huỳnh Thị Bích Sương

1984

Minh Giới (Vijja Sīla)

42

Trang Thị Minh Châu

33t

Từ Ân (Mettā Guṇa)

43

Lê thị Thanh Danh

06t

Bảo Hiếu (Ratana Sundari)

44 Hoàng Thị Thanh 76t Diệu Liên (Su Paduma)
45 Nguyễn Lê Thị Mỹ Linh 14 Từ Quang (Mettā Bhāsā)

09-10-2018 - 602 lượt xem

back-to-top.png