Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Thiền Sư Pa Auk Sayādaw Trả Lời Về Vô Ngã

Thiền Sư Pa Auk Sayādaw Trả Lời Về Vô Ngã

 Hi : Nếu năm un là vô ngã vy thì bch Ngài, ai là người đang thuyết pháp? Nói khác hơn, nếu năm un là vô ngã, không có Sayadaw (ch thin sư Pa-Auk) là người đang thuyết pháp. Như vy, có mt tương quan như thế nào gia năm un và t ngã?

Đáp : Có hai loi s thc: s thc theo chế định (sammuti sacca) và s thc theo chân đế (paramattha sacca). Quý v nên phân bit rõ ràng gia hai loi s thc này. theo s thc chế định thì có đức Pht, có Sayadaw, có cha, có m, v.v... Nhưng theo s thc chân đế hay s thc cùng tt thì không có đức Pht, không có Sayadaw, không có cha, không có m, v.v... Điu này quý có th thy được nếu quý v có minh sát trí đủ mnh. Nếu quý v nhìn vào đức Pht vi minh sát trí, quý v ch nhìn thy danh-sc chân đế, đó là ngũ un. Ngũ un hay danh-sc này là vô thường, kh và vô ngã. Không có mt t ngã nào c. Cũng vy, nếu quý v nhìn vào tôi hay vào mt người nào đó vi minh sát trí, quý v ch thy danh-sc chân đế, năm un, mà nhng pháp này đều là vô thường, kh và vô ngã. Nói cách khác, không có đức Pht, không có Sayadaw, không có cha, m v.v... Ch có năm un và các nhân ca chúng, gi chung là các hành. Như vy, các hành này đang nói v các hành khác, có khi v Niết-bàn. Hoàn toàn không có ngã. Đã vy, chúng ta nói v mi tương quan như thế nào đây?

Chng hn, nếu có ai đó hi quý v "sng th dài hay ngn", quý v s tr li thế nào? Hoc nếu h hi "lông rùa đen hay trng", quý v tr li ra sao? Nếu cái ngã đã không có thc, chúng ta không th nói v s tương quan gia nó và năm un được. Ngay c đức Pht cũng không tr li loi câu hi này. Vì sao? Gi s quý v nói "sng th dài", điu đó có nghĩa rng quý v chp nhn th có sng. Và nếu quý v nói "sng th ngn", thì cũng có nghĩa tương t. Hoc nếu quý v nói "rùa có lông đen" hay "trng" thì chng khác nào quý v chp chn rùa có lông! Cũng vy, nếu đức Pht nói năm un và t ngã có liên quan, hay không có liên quan, có nghĩa Ngài đã chp nhn có môt t ngã. Đó là lý do vì sao đức Pht không tr li loi câu hi này. Vì thế, chúng tôi mun đề ngh quý v c gng hành thin cho đến mc vipassanà. Ch khi y quý v mi có th loi tr tà kiến v t ngã này được.

Trích trong “Biết và Thy” T-kheo Pháp Thông dch

15-01-2022 - 769 lượt xem

back-to-top.png