Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Thiên tử Uttara Hỏi Phật

TUỔI THỌ CHẲNG LÀ BAO 

Thiên tử Uttara

Nhân duyên tại thành Vương Xá. Ðứng một bên, Thiên tử Uttara nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Mạng sống bị dắt dẫn,

Tuổi thọ chẳng là bao,

Bị dẫn đến già nua,

Không có nơi dừng bước.

Ai đem tâm quán tưởng,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy làm các công đức,

Ðưa đến chơn an lạc.

[Ðức Phật;]

Mạng sống bị dắt dẫn,

Tuổi thọ chẳng là bao,

Bị dẫn đến già nua,

Không có nơi dừng bước.

Ai đem tâm quán tưởng,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy bỏ mọi thế lợi,

Tâm hướng cầu tịch tịnh.

(Uttara the Deva's Son

At Rajagaha. As he was standing to one side, Uttara the deva's son recited this verse in the Blessed One's presence:

Life is swept along,

next-to-nothing its span.

For one swept on by aging

no shelters exist.

Perceiving this danger in death,

one should do deeds of merit

that bring about bliss.

[The Buddha:]

Life is swept along,

next-to-nothing its span.

For one swept to old age

no shelters exist.

Perceiving this danger in death,

one should drop the world's bait

and look for peace.

15-01-2022 - 675 lượt xem

back-to-top.png