Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

THÔNG BÁO

Thông Báo
Viên Không Tăng trân trọng thông báo
Nhận lời mời của gia đình cô Kim Thanh ngài Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Indapāla Tipiṭakadhara . (Ngài Tam tạng Thứ 11) sẽ đến thăm Thiền Viện Viên Không Sáng ngày 16 tháng Giêng Năm Mậu Tuất tức ngày 3 tháng 3 năm 2018 (có thuyết pháp).
Mong quý Phật tử sắp xếp thời gian đến đảnh lễ ngài và nghe Pháp vào ngày giờ nói trên.

25-02-2018 - 666 lượt xem

back-to-top.png