Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

TRẠCH PHÁP

Susan Elbaum Jootla.

Tỳ kheo Pháp Thông dịch.

Chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này ở một giai đoạn rất đáng lưu ý, một trong những giai đoạn ngắn ngủi khi mà những lời dạy của Đức Phật còn tồn tại trên thế gian. Những lời dạy đó là Bát Thánh Đạo — giới, định và tuệ, đặc biệt là kỹ thuật thiền Minh Sát (Vipassana) nhờ đó chúng ta có thể tu tập tâm để thấy được bản chất tối hậu của các pháp thế gian, tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của chúng. Với sự phát triển của trí tuệ xả ly này, tâm chúng ta dần dần mất đi những căng thẳng, thống khổ và dục vọng, và nhờ vậy phát triển được sự bình yên và hạnh phúc chơn thực.

Click vào đây để xem TRẠCH PHÁP

21-04-2017 - 429 lượt xem

back-to-top.png