Thiền Viện Viên Không

Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746

Liên Hệ

Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điện thoại bên Tăng: Sư Pháp Thông 0907 249 746 

Email: suphapthong@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vienkhong.tang
Website: vienkhong.org

Bên Ni: Sư cô Liễu Pháp: 0913916486

back-to-top.png