Thiền Viện Viên Không

Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746
  • 585625574952473_1366x418.jpg
  • 546048995484343_1366x418.png
  • 901555038517933_1366x418.jpg
  • 825544261017095_1366x418.jpg

Phật học hằng ngày

Thăm Trú Xứ Các Cô Tu Nữ Một Thời Ở Viên Không

Thăm Trú Xứ Các Cô Tu Nữ Một Thời Ở Viên Không

Một Số Hình Ảnh Ghi Lại Buổi Phát Quà Trung Thu 2019

Một Số Hình Ảnh Ghi Lại Buổi Phát Quà Trung Thu 2019

Hình Ảnh Dâng Hệ Thống Điện Mặt Trời của Nhóm Tâm Bình An

Hình Ảnh Dâng Hệ Thống Điện Mặt Trời của Nhóm Tâm Bình An

Hình Ảnh Lễ Dâng Y Tắm Mưa và Xuất Gia Sa Di ngày 14 tháng 7 năm 2019 (Ảnh do Phật Tử chụp và đăng t

Hình Ảnh Lễ Dâng Y Tắm Mưa và Xuất Gia Sa Di ngày 14 tháng 7 năm 2019 (Ảnh do Phật Tử chụp và đăng t

Chư Tăng Viên Không viếng núi Yên Tử (4.2019)

Chư Tăng Viên Không viếng núi Yên Tử (4.2019)

Chư Tăng Viên Không ra Hà Nội (4.2019)

Chư Tăng Viên Không ra Hà Nội (4.2019)

Hoa Đăng Cúng Dường Đức Phật Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng 2019

Hoa Đăng Cúng Dường Đức Phật Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng 2019

Lễ Xuất Gia Sa-di và Thọ Đầu Đà ngày 18 tháng 10 năm Mậu Tuất (24.11.2018)

Lễ Xuất Gia Sa-di và Thọ Đầu Đà ngày 18 tháng 10 năm Mậu Tuất (24.11.2018)

Phát Quà Cho Người khiếm Thị của Diệu Tâm và Nhóm Ấm Áp Tình Người

Phát Quà Cho Người khiếm Thị của Diệu Tâm và Nhóm Ấm Áp Tình Người

Lễ Dâng Y Kathina PL2562 - DL 2018

Lễ Dâng Y Kathina PL2562 - DL 2018

Con Đường Mới

Con Đường Mới

Đêm Đầu Đà Tháng Tư Năm 2018

Đêm Đầu Đà Tháng Tư Năm 2018

Chư Tăng Tham Gia Công Tác Làm Đường

Chư Tăng Tham Gia Công Tác Làm Đường

Đêm Đầu Đà Tháng Giêng 2018

Đêm Đầu Đà Tháng Giêng 2018

Gia Đình Thiện Tâm Dâng Kuti số 5

Gia Đình Thiện Tâm Dâng Kuti số 5

Cập Nhật Danh Sách Hùn Phước Xây Dưng Kuti 29.05.2017

Cập Nhật Danh Sách Hùn Phước Xây Dưng Kuti 29.05.2017

Xây Dựng Kuti cho chư Tăng

Xây Dựng Kuti cho chư Tăng

CLB Sống Thiền

CLB Sống Thiền

Một Số Hình Ảnh Đêm Đầu Đà Vesak PL 2017

Một Số Hình Ảnh Đêm Đầu Đà Vesak PL 2017

back-to-top.png