Thiền Viện Viên Không

Địa chỉ: Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746
  • 901555038517933_1366x418.jpg
  • 546048995484343_1366x418.png

Phật học hằng ngày

Hoa Đăng Cúng Dường Đức Phật Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng 2019

Hoa Đăng Cúng Dường Đức Phật Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng 2019

img8517-667.JPG img8516-2268.JPG img8510-6389.JPG img8503-1792.JPG img8490-2934.JPG img8489-27.JPG img8488-297.JPG img8486-1124.JPG img8481-1215.JPG img8478-3591.JPG img8471-1150.JPG img8466-1947.JPG img8465-790.JPG img8463-3953.JPG img8462-3893.JPG
Lễ Xuất Gia Sa-di và Thọ Đầu Đà ngày 18 tháng 10 năm Mậu Tuất (24.11.2018)

Lễ Xuất Gia Sa-di và Thọ Đầu Đà ngày 18 tháng 10 năm Mậu Tuất (24.11.2018)

img7546-4191.JPG img7537-299.JPG img7514-8120.JPG img7513-6896.JPG img7512-9040.JPG img7511-2635.JPG img7492-8729.JPG img7478-6645.JPG img7460-3943.JPG img7440-3929.JPG img7439-5499.JPG img7437-8012.JPG img7430-8811.JPG img7429-6570.JPG img7413-6653.JPG img7410-1518.JPG img7408-3894.JPG img7405-7112.JPG img7403-2533.JPG
Hình Ảnh Buổi Phát Quà Cho Người khiếm Thị của Diệu Tâm và Nhóm Ấm Áp Tình Người

Hình Ảnh Buổi Phát Quà Cho Người khiếm Thị của Diệu Tâm và Nhóm Ấm Áp Tình Người

425603602445474762436582797654637627310080o-599.jpg 425583102445458662438198175326349351714816o-6501.jpg 425355872445551895762205341810216566521856o-5717.jpg 425346282445560929094634063157087717294080o-2220.jpg 425173082445561029094624386841194831806464o-28.jpg 425064512445557962428268289443875219570688o-4911.jpg 424971612445561562427902999882373895553024o-814.jpg 424970882445487595768636462535499566284800o-7937.jpg 424786372445434095773984060517078694625280o-8832.jpg 424764102445484962435568144470337929609216o-2715.jpg 42474187244547312910341525731532065734656o-9389.jpg 424677452445565429094183476026958045773824o-4553.jpg 424583012445522529098476288939441222320128o-2493.jpg 424578792445535629097168861003210844798976o-236.jpg 424530032445476462436415508530603500240896o-6491.jpg 424527502445471095770282054435384850382848o-7618.jpg 424507352445548629095867965710633679192064o-5933.jpg 424477662445481629102569095936143819538432o-4746.jpg 424452362445554662428592846412832948355072o-1138.jpg
Một Vài Hình Ảnh Trong Buổi Lễ Dâng Y Kathina PL2562 DL 2018

Một Vài Hình Ảnh Trong Buổi Lễ Dâng Y Kathina PL2562 DL 2018

4539191622214771078730626551309308183707648o-6337.jpg 453740762221524324535007824933238966321152o-1693.jpg 4536712122214867478720987978920840685158400o-6989.jpg 4535310122214969278710806525720232336556032o-2775.jpg 4535119822215246012016465133750683509456896o-8868.jpg 4534448922215049145369486720663442077777920o-4215.jpg 4534073022214863545388043536627434763845632o-446.jpg 4533508122215035545370848694321001875374080o-1013.jpg 4533354922215013845373018912445069236109312o-7843.jpg 453327552212930025662904905906364771991552n-3780.jpg 4532354822215256245348775393899975069401088o-843.jpg 453181262212932765662630798052116697448448n-3296.jpg 4531686222215000945374305208697544997076992o-7719.jpg 452853172221524431201663249849045156102144o-4653.jpg 4527847822129323223293411552202980365697024n-7153.jpg 452560242221507021203404592998343488045056o-8572.jpg 4523588122129329056626161806725469630889984n-335.jpg 4522497422129327523292984235293175008198656n-6797.jpg 4519202722129323589960041591488509351297024n-1177.jpg
Con Đường Mới

Con Đường Mới

33943784571181536600154827202321728405504n-8520.jpg 338988155711813699335047024884896300531712o-7775.jpg 338323635711814699334948437212830628839424n-4783.jpg 3379105525478545154392203213143644924018688n-8720.jpg 337697135711815166001564499342305462845440n-7260.jpg 337276445711813632668388119135575685988352n-8635.jpg 336867375711816832668064128981945474351104n-3337.jpg 336848055711819666001112117948669733896192n-854.jpg 336772075711817499334663343123017591947264n-7771.jpg 334936875711818099334606821444780958941184n-7917.jpg
Một Vài Hình Ảnh Đêm Đầu Đà 12 tháng Tư Năm 2018

Một Vài Hình Ảnh Đêm Đầu Đà 12 tháng Tư Năm 2018

img6177-copy-4931.JPG img6175-copy-5324.JPG img6174-copy-8385.JPG img6173-copy-1071.JPG img6134-copy-2714.JPG img6130-copy-7808.JPG img6129-copy-8189.JPG img6127-copy-8135.JPG img6121-copy-1641.JPG img6100-copy-6061.JPG img6099-copy-8653.JPG img6098-copy-7405.JPG img6097-copy-5184.JPG img6096-copy-2521.JPG img6095-copy-3710.JPG img6094-copy-261.JPG img6085-copy-277.JPG
Lễ Đài Vesak 2018

Lễ Đài Vesak 2018

img6041-copy-2767.JPG img6040-copy-1648.JPG img6039-copy-5484.JPG img6038-copy-8418.JPG img6037-copy-4993.JPG img6036-copy-9883.JPG img6035-copy-1967.JPG img6034-copy-3634.JPG img6033-copy-1653.JPG img6032-copy-9263.JPG img6031-copy-7150.JPG img6029-copy-1166.JPG img6028-copy-1720.JPG img6024-copy-5616.JPG img6023-copy-8738.JPG img6021-copy-6802.JPG img6020-copy-723.JPG img6019-copy-8858.JPG img6018-copy-9224.JPG
Hình Ảnh Chư Tăng Tham Gia Công Tác Làm Đường

Hình Ảnh Chư Tăng Tham Gia Công Tác Làm Đường

315028705552306981952388303256833640890368n-7786.jpg 31444574555230534861921192549233625137152n-2098.jpg 314084235552305748619174639138281152315392n-3000.jpg 3140830955523044486193094811377289396224n-3963.jpg 314081525552307681952315239734159793979392n-1754.jpg 314041645552306081952476356415696724819968n-4328.jpg 314040675552307315285683349510729177759744n-4177.jpg 314034645552306448619107829517027449503744n-2932.jpg 313898395552304948619256372581652979253248n-1964.jpg 313813255552304248619326904810216433385472n-9100.jpg 313692385552306715285747405565319671971840n-3517.jpg
Hình Ảnh Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng 2018

Hình Ảnh Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng 2018

img4967-8513.JPG img4965-4346.JPG img4955-494.JPG
ĐI BÁT ĐẦU NĂM

ĐI BÁT ĐẦU NĂM

dscf1779-3357.JPG dscf1778-7250.JPG dscf1776-7979.JPG dscf1775-1727.JPG dscf1774-3897.JPG dscf1773-1991.JPG dscf1772-6172.JPG dscf1770-156.JPG dscf1769-424.JPG dscf1768-5772.JPG dscf1767-1507.JPG dscf1766-7384.JPG dscf1765-6605.JPG dscf1764-1534.JPG dscf1762-8578.JPG dscf1761-8731.JPG dscf1759-4692.JPG dscf1758-6288.JPG dscf1757-832.JPG
Gia Đình Thiện Tâm Dâng Kuti số 5

Gia Đình Thiện Tâm Dâng Kuti số 5

img3017-6008.JPG img3009-6076.JPG img3006-3660.JPG img3001-9023.JPG img3000-1425.JPG img2996-4251.JPG img2995-4894.JPG img2981-5992.JPG img2980-4501.JPG img2972-92.JPG img2971-4998.JPG img2970-3409.JPG img2946-2607.JPG img2944-7796.JPG img2938-9370.JPG
Cập Nhật Danh Sách Hùn Phước Xây Dưng Kuti 29.05.2017

Cập Nhật Danh Sách Hùn Phước Xây Dưng Kuti 29.05.2017

img2069-4761.JPG img2068-5062.JPG img2067-2098.JPG img2051-9646.JPG
Xây Dựng Kuti cho chư Tăng

Xây Dựng Kuti cho chư Tăng

img2050-3374.JPG img2049-5899.JPG img2048-4757.JPG img2047-2410.JPG img2046-3373.JPG img2045-5664.JPG img2044-2913.JPG img2043-8166.JPG img2042-2252.JPG img2041-7420.JPG img2040-4167.JPG
CLB Sống Thiền

CLB Sống Thiền

img2025-7166.JPG img2024-2646.JPG img2023-9891.JPG img2022-6486.JPG img2021-1342.JPG hinh-bo-tat-5321.jpg 15328312148951912250081368284243n-466.jpg 15293503148951865583419367301432o-5838.jpg
Một Số Hình Ảnh Đêm Đầu Đà Vesak PL 2017

Một Số Hình Ảnh Đêm Đầu Đà Vesak PL 2017

img1991-6792.JPG img1985-7056.JPG img1877-128.JPG img1872-9291.JPG img1869-6473.JPG img1862-7534.JPG img1861-9315.JPG img1857-8260.JPG img1848-9693.JPG img1826-6931.JPG img1823-4099.JPG img1815-7081.JPG img1813-5354.JPG img1812-2309.JPG img1811-7184.JPG img1810-1496.JPG img1791-2569.JPG img1782-2257.JPG img1754-5849.JPG
back-to-top.png