Thiền Viện Viên Không

Địa chỉ: Khu 2, ấp 4, Xã Tóc Tiên, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu. Hotline: 0907 249 746
  • 585625574952473_1366x418.jpg
  • 546048995484343_1366x418.png
  • 901555038517933_1366x418.jpg
  • 825544261017095_1366x418.jpg

Phật học hằng ngày

Thăm Trú Xứ Các Cô Tu Nữ Một Thời Ở Viên Không

Thăm Trú Xứ Các Cô Tu Nữ Một Thời Ở Viên Không

Một Vài Hình Ảnh Lễ Dâng Y Kathina 2021.

Một Vài Hình Ảnh Lễ Dâng Y Kathina 2021.

Chư Tăng Đi Khất Thực Trở Lại Sau Mùa Dịch

Chư Tăng Đi Khất Thực Trở Lại Sau Mùa Dịch

GĐ Phương Huỳnh và Nhóm Diệu Tâm Cúng Dường Tôn Tượng Đức Bổn Sư

GĐ Phương Huỳnh và Nhóm Diệu Tâm Cúng Dường Tôn Tượng Đức Bổn Sư

Lễ Xuất Gia Sa-di cho hai chú giới tử Pháp Niệm và Pháp Lực nhân ngày Rằm tháng 9

Lễ Xuất Gia Sa-di cho hai chú giới tử Pháp Niệm và Pháp Lực nhân ngày Rằm tháng 9

Một Số Hình Ảnh Về Trụ Đá Asoka Do Nhóm Diệu Tâm Mới Cúng Dường

Một Số Hình Ảnh Về Trụ Đá Asoka Do Nhóm Diệu Tâm Mới Cúng Dường

Tượng Đức Bổn Sư sau khi thay Hào Quang mới

Tượng Đức Bổn Sư sau khi thay Hào Quang mới

Lễ Xuất Gia Sa-di

Lễ Xuất Gia Sa-di

Chư Tăng Tụng Kinh Paritta Đêm Rằng Tháng Bẩy

Chư Tăng Tụng Kinh Paritta Đêm Rằng Tháng Bẩy

Hình Ảnh Chư Tăng Trong Ngày Nhập Hạ 2021 và Những Sinh Hoạt Khác Trong Tháng 7

Hình Ảnh Chư Tăng Trong Ngày Nhập Hạ 2021 và Những Sinh Hoạt Khác Trong Tháng 7

Đi Bát Mùa Dịch 2021

Đi Bát Mùa Dịch 2021

Tổng Hợp Những Hình Ảnh Ý Nghĩa Nhất Dịp Đại Lễ

Tổng Hợp Những Hình Ảnh Ý Nghĩa Nhất Dịp Đại Lễ

Thiền Viện Viên Không Tháng Tư

Thiền Viện Viên Không Tháng Tư

Một Số Hình Ảnh Lưu Niệm Tết 2021

Một Số Hình Ảnh Lưu Niệm Tết 2021

Khung  Cảnh Ngày Tết tại Viên Không

Khung Cảnh Ngày Tết tại Viên Không

Thiền Viện Viên Không Năm 2021

Thiền Viện Viên Không Năm 2021

Thiền Viện Viên Không Chụp bằng Flycam

Thiền Viện Viên Không Chụp bằng Flycam

Một Số Hình Ảnh Ghi Lại Buổi Phát Quà Trung Thu 2019

Một Số Hình Ảnh Ghi Lại Buổi Phát Quà Trung Thu 2019

Hình Ảnh Dâng Hệ Thống Điện Mặt Trời của Nhóm Tâm Bình An

Hình Ảnh Dâng Hệ Thống Điện Mặt Trời của Nhóm Tâm Bình An

Hình Ảnh Lễ Dâng Y Tắm Mưa và Xuất Gia Sa Di ngày 14 tháng 7 năm 2019 (Ảnh do Phật Tử chụp và đăng t

Hình Ảnh Lễ Dâng Y Tắm Mưa và Xuất Gia Sa Di ngày 14 tháng 7 năm 2019 (Ảnh do Phật Tử chụp và đăng t

Chư Tăng Viên Không viếng núi Yên Tử (4.2019)

Chư Tăng Viên Không viếng núi Yên Tử (4.2019)

Chư Tăng Viên Không ra Hà Nội (4.2019)

Chư Tăng Viên Không ra Hà Nội (4.2019)

Hoa Đăng Cúng Dường Đức Phật Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng 2019

Hoa Đăng Cúng Dường Đức Phật Đêm Đầu Đà Rằm Tháng Giêng 2019

Lễ Xuất Gia Sa-di và Thọ Đầu Đà ngày 18 tháng 10 năm Mậu Tuất (24.11.2018)

Lễ Xuất Gia Sa-di và Thọ Đầu Đà ngày 18 tháng 10 năm Mậu Tuất (24.11.2018)

Phát Quà Cho Người khiếm Thị của Diệu Tâm và Nhóm Ấm Áp Tình Người

Phát Quà Cho Người khiếm Thị của Diệu Tâm và Nhóm Ấm Áp Tình Người

Lễ Dâng Y Kathina PL2562 - DL 2018

Lễ Dâng Y Kathina PL2562 - DL 2018

Con Đường Mới

Con Đường Mới

Đêm Đầu Đà Tháng Tư Năm 2018

Đêm Đầu Đà Tháng Tư Năm 2018

Chư Tăng Tham Gia Công Tác Làm Đường

Chư Tăng Tham Gia Công Tác Làm Đường

Đêm Đầu Đà Tháng Giêng 2018

Đêm Đầu Đà Tháng Giêng 2018

Gia Đình Thiện Tâm Dâng Kuti số 5

Gia Đình Thiện Tâm Dâng Kuti số 5

Cập Nhật Danh Sách Hùn Phước Xây Dưng Kuti 29.05.2017

Cập Nhật Danh Sách Hùn Phước Xây Dưng Kuti 29.05.2017

Xây Dựng Kuti cho chư Tăng

Xây Dựng Kuti cho chư Tăng

CLB Sống Thiền

CLB Sống Thiền

Một Số Hình Ảnh Đêm Đầu Đà Vesak PL 2017

Một Số Hình Ảnh Đêm Đầu Đà Vesak PL 2017

back-to-top.png